Adatkezelési Szabályzat
(2012.07.17. napjától hatályos szöveg)
1. Adatkezelő


A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) az RIBIZLY PROJECT Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1. C. ép. 2. em.11., cégjegyzékszám: Cg. 01- 09-972909., adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55207/2012. és NAIH-55208/2012., adatkezelő: Ribizly Projekt Kft., email cím: office@ribizly.com) mint adatkezelő (Adatkezelő) által üzemeltetett, többek között a http://ribizly.com és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban "Infotörvény") rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.


2. Általános rendelkezések


Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Infotörvény rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.


3. Módosítás


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon minden hónap ötödik (5.) napján közzéteszi. A Felhasználó jelen Szabályzat aláírásával vállalja, hogy a Weboldalt e célból a megadott időpontban ellenőrzi. Az Adatkezelő továbbá a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul.


4. Felhasználók köre


A Weboldalon a Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon és státusszal regisztrálhat (Regisztráció). A Regisztráció során megadott személyes adatai alapján a Regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó általános szerződés feltételek (Szerződés) szerint szolgáltatásokat (Szolgáltatások). A Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, azzal hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi, az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. Ilyen esetben a Felhasználó alatt a Weboldalt látogató nem regisztrált Felhasználót is érteni kell.

(2012.07.17. napjától hatályos szöveg)
A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat és nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók l. hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.


5. Adatkezelési Szabályzat célja


A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Infotörvénynek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban "Infotörvény") rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.


6. Felhasználó nyilatkozata

rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.
a Weboldalon minden hónap ötödik (5.) napján közzéteszi. A Felhasználó jelen Szabályzat aláírásával vállalja, hogy a Weboldalt e célból a megadott időpontban ellenőrzi. Az Adatkezelő továbbá a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói fiókon (Felhasználói Fiók) vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul.


7. Adatkezelési célok


A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége így ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (ajándéksorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.
nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a Szerződés, valamint a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.


8. Kezelt személyes adatok köre

korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók l. hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.
tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.

(a) Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Infotörvény és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatait

- teljes neve;
- anyja neve;
- születési hely és idő;
- neme;

(2) Felhasználó e-mail címe, telefonszáma, a Regisztráció során megadott felhasználóneve és jelszava;
személyhez fűződő jogait nem sértik.

(3) Felhasználó által a Regisztráció vagy a Weboldal használata és/vagy a Szolgáltatások igénybevétele során feltöltött fotói;

(4) Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (pl. bankszámlaszám, paypal fiók e-mail címe, beszélt nyelv, érdeklődési kör, ruha vagy cipőméret), fénykép, videó, audió és egyéb adat;
és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében, az Adatkezelő és a Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége így ideértve különösen a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítése, a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítése, lebonyolítása, továbbá az Adatkezelő tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (ajándéksorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor.

(5) a Felhasználó választása alapján a Felhasználó lakcíme, értesítési címe.

(a (3) - (5) együtt "Tartalmak")

(b) Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

A természetes személy Felhasználó személyes adatainak kezelése a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások szervezése, lebonyolítása, így a Weboldalon feltöltött Tartalmak megjelenítése és az Adatkezelő tevékenységére és működésére vonatkozó promóciós célokra történő felhasználása érdekében kerül sor.

A Szolgáltatás használata során rögzítésre kerülhet továbbá a
(1) Felhasználó számítógépének IP-címe;
(2) Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben;
(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel, melyek szolgáltatásai színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely Tartalom és egyéb adat részeként megadja földrajzi tartózkodási helyét, vagy egyéb lokációs adatot (úgy mint telefon, pc, egyéb eszközök), úgy az Adatkezelő ezt nyilvántartja, felhasználhatja és a Felhasználó által e célból meghatározott ismerőseinek azt kiadhatja, és ajánlatokat, értesítőket küldhet a Felhasználónak.
 • neme;

 • Az Adatkezelő a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását méri, és az ezzel kapcsolatos adatokat tárolja.

  A Felhasználó által megadott email címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
  során feltöltött fotói;

  - a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
  - regisztráció visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése és adatfrissítés céljából;
  - szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők (pl. fizetési emlékeztető);
  - válaszok kért információkra, vásárlással kapcsolatos információk;
  - hírlevél;
  - promóciós ajánlatok.

  Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú email esetén biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben ezeket a Felhasználó már nem kapja meg.

  Regisztrációs formanyomtatványok, megrendelőlapok: Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (demográfiai információkat, bankszámlaszámot vagy paypal fiók e-mail címét). Az adatkezelés során mindvégig törekszünk arra, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

  Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, bankszámlaszám, paypal fiók e-mail címe. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése miatt van szükség.

  Hírlevél : Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet és a telefonszámot kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail és postacímet jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában találják meg a Felhasználók.

  Online kérdőíves vizsgálatok: Időről-időre megjelentetünk kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy a Szolgáltatások színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük a Felhasználók véleményét. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól személyes címzési adatokat (név, postacím) kérünk, ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőívek kitöltése során kérhetünk demográfiai adatokat is, azonban ezek alapján a válaszadó Felhasználók semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen.

  Piackutatás: A Felhasználók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adataikat az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje. A Felhasználók jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelheti személyes adataikat. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása a Felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.
  A Felhasználó által megadott email címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést: